how to create your own web page for free

Je to tady!

Royal Enfield Česká republika společně s Vintage Garage spouští druhý ročník akce určené pro stavitele a úpravce motocyklů a jejich zákazníky.

Plánujete-li zimní projekt, nebo toužíte-li po vlastním, individuálně upraveném motocyklu, tak by vás měla zajímat akce

„Royal KickStart Battle #2“

Akce umožnuje získat kupujícímu mimořádnou dotovanou cenu vybraného motocyklu sníženou o 25%. Oproti loňskému ročníku lze letos vybírat nejen z jednoválcových modelů Bullet/Classic 500, ale klidně se můžete pustit do individuální úpravy modelu HIMALAYAN, nebo twin modelů INTERCEPTOR a CONTINENTAL GT 650

Podmínkou získání dodatečné slevy je zakoupení motocyklu u společnosti Vintage Garage v období od 15. 9. do 18. 12. 2020, jeho následné individuální upravení, a to buď svépomocně, anebo u libovolného custom úpravce, a poté přihlášení do soutěže o nejlepší upravený motocykl „Royal KickStart Battle #2“. Vyhodnocení soutěže a představení upravených motocyklů veřejnosti proběhne ve dnech 4. až 7. března 2021 v rámci akce MOTOSALON 2021. Absolutní vítěz soutěže získá finanční výhru 30.000 Kč, druhé místo 20.000 Kč a třetí místo 10.000 Kč.

Pro více informací sledujte facebook @RoyalEnfieldCeskarepublika.

Pravidla akce

Akce „Royal KickStart Battle #2“ - kupní cena předmětu koupě

  1. Smluvní strany sjednávají za předmět koupě s veškerým příslušenstvím specifikovaný ve faktuře č. (doplnit) kupní cenu ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých).
  2.  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději při předání předmětu koupě. 
  3. Pokud kupující provede na předmětu koupě nezbytné úpravy a přihlásí předmět koupě nejpozději do 19. února 2021 do soutěže o nejlepší upravený motocykl, kterou pořádá prodávající ve dnech 4. až 7. března 2021 pod názvem „Royal KickStart Battle #2“ v rámci akce MOTOSALON konané ve stejných dnech v Praze (dále jen „akce“), získá zpět kupující slevu ve výši 25 % (dále jen „sleva“) z kupní ceny uvedené v bodu 1.
  4.  Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda nezbytné úpravy provedené kupujícím na předmětu koupě jsou dostatečné pro přihlášení předmětu koupě do akce. Za dostatečné úpravy budou považovány jen takové úpravy, jejichž hodnota prokazatelně překročí nejméně 1,5násobek poskytnuté slevy uvedené v bodu 3. Splněním podmínky 1,5násobku nevzniká automatický nárok přihlásit předmět koupě do akce. Přihlášení předmětu koupě do akce podléhá ve všech případech schválení ze strany prodávajícího.
  5. Pokud bude předmět koupě do akce zařazen, vzniká kupujícímu nárok na poskytnutí slevy uvedené v bodu 3 nejpozději do 30 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků akce.
  6.  Pokud bude předmět koupě v rámci akce vybrán jako vítězný nejlepší upravený motocykl, vzniká kupujícímu nárok na poskytnutí finanční odměny ve výši 30.000 Kč, za druhé místo 20.000 Kč a za třetí místo 10.000 Kč. Finanční odměna bude kupujícímu vyplacena nejpozději do 30 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků akce.

NEWSLETTER

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o novinkách, akcích a speciálních nabídkách

Royal Enfield ČR
Vintage Garage

Strančická 45
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 02959721

Otevírací doba:
PO - PÁ 10:00- 18:00 

e-mail: moto@vintage-garage.cz
e-mail: info@RoyalEnfieldMoto.cz
Prodej: +420 777 702 270
Servis: +420 777 423 517